PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

ANGAJARI

PRIMARIA COMUNEI ARCUS
JUDETUL COVASNA


                                                                                                     A N U N T


      1.
Primaria comunei Arcus, organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionar public de executie de referent clasa III grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Arcus, respectiv compartimentul de impozite si taxe. .

      2. Examenul cuprinde doua probe: o proba scrisa care se desfasoara in data de 06.11.2014 ora 9 si o proba de interviu in termenul prevazut de lege, iar locul de desfasurare a examenului va fi sediu Primariei Comunei Arcus

      3. Pentru a participa la concursul sau examenul in gradupul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa ineplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
 • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii
--------------
PRIMARIA COMUNEI ARCUS
JUDETUL COVASNA


                                                                                                     A N U N T


      1.
Primaria comunei Arcus, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacanta de Referent, clasa III, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului de contabilitate, la data de 21.11.2011, orele 10.00 - proba scrisa, si la data de 23.11.2011, orele 10.00 - proba orala, la sediul Primariei com. Arcus, jud. Covasna.

      2. Ultima zi de depunere a cererilor de inscriere in concurs la Primaria com. Arcus este data de 03.11.2011, pama la orele 15.00.

      3. Conditii de participare pentru functia publica de executie temporar vacanta de Referent, clasa III, grad profesional asistent sunt:
 • studii medii in domeniul economic (diploma de bacalaureat)
 • vechime in specialitatea studiilor min. 6 luni
 • cunostiinte in operatiunile Word, Windows, Excel, utilizare Internet si Posta electronica
 • sa cunoasca limba romana si o limba internationala la nivel de dialog
 • dovada despre o stare de sanatate corespunzatoare functiei
 • cazier judiciar (fara antecedente penale)
 • nu a desfasurat activitati de politie politica

           1. Árkos Község Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez egy ideiglenesen megüresedett köztiszviselöi elöadoi állás betöltésére (III., aszisztens) a könzvelóségy osztályra, mely a hivatal székhelyén, mely 2011.11.21-én 10 órától irásbeli vizsgából és 2011.11.23-án 10 órától szóbeli vizsgából áll.
  
     2. Utolsó nap a kérések leadására a hivatal székhelyén 2011.11.03, 15.00 óra.
 
     Feltételek a jelentkezésre:
 • kozépfokú gazdasági végzettség (érettségi bizonyitvány)
 • régiség a szakmában min. 6 hónap
 • számitógépes ismeretek: Word, Windows, Excel, Internet használat és levelezés
 • román és egy idegen nyelv ismerete
 • egészségügyi bizonylat
 • erkölesi bizonyitvány
 • nem végzett tevékenységet a politikai rendörségnél.
--------------ANUNT

      1. Primaria Comunei Arcus organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacanta de Referent, clasa III, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului  de contabilitate, la data de 11.10.2011, orele 10,00 - proba scrisa, si la data de 13.10.2011, orele 10,00 - proba orala, la sediul Primariei Comunei Arcus, judetul Covasna.
    
      2. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III-a, la Primaria comunei Arcus, judetul Covasna.

       3. Conditii de participare pentru functia publica de executie temporar vacanta de Referent, clasa III, grad profesional asistent, sunt:
 • studii medii in domeniul economic (diploma de bacalaureat);
 • vechime in specialitatea studiilor minim 6 luni;
 • cunostinte in operatiunile Windows, Word, Excel, utilizare Internet si posta electronica;
 • sa cunoasca limba romana si o limba internationala la nivel de dialog;
 • dovada despre o stare de sanatate corespunzatoare functiei;
 • cazier judiciar (fara antecedente penale);
 • nu a desfasurat activitati de politie politica.


------------       ÁRKOS KÖZSÉG

      1. Árkos Község Polgámesteri Hivatala versenyvizsgát szervez egy ideiglenesen megüresedett köztisztviselői elóadói állás betöltésére (III, aszisztens) a könyvelöségi osztályra, mely a hivatal székhelyén, mely 2011.10.11-én 10 órától irásbell vizsgából és 2011.10.13-én 10 órától szóbeli vizsgából all.

     2. A kéréseket 8 napon belül 15,00 óráig lehet letenni a hivatal székhelyén a Hivatalos Közlöny, IIIüdik részben megjelent hirdetéstöl számitwa..

       3. Feltételek a jelentkezésre:
 • középfokú gazdaságy végzettség (érettségi bizonyitvány)
 • régiség a szakmában min.6 hónap
 • számitógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, Internet használat és levelezés
 • román, és egy idegen nyelv ismerete
 • egészségügyi bizonylat   
 • erkölesi bizonyitvány
 • nem végzett tevékenységet a politikai rendörségnél


-----------------PRIMARIA COMUNEI ARCUS
JUDETUL COVASNA


                                                                                                     A N U N T

     1. In temeiul H.C.L. nr. 32/2011, Consiliul Local al com. Arcus anunta Sesiunea II/2011 de selectie a ofertelor culturale pentru persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice constituite conform legii, in vederea acordarii unor finantari nerambursabile din bugetul local pentru oferte culturale pe semestrul II/2011.
        Sumele vor fi utilizate pentru cofinantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, desfasurate in perioada semestrului II/2011.
        Documentatia Sesiunii de selectie poate fi procurata de la Registratura Primariei com. Arcus, in zilele de luni-vineri, intre ore;e 18,00-13,00.
        Continutul dosarului ofertei culturale este specificat in Lista, anexa nr.4 la Regulament.
        Termenul de depunere al dosarului: 25.07.2011, ora 13,00.
        Informatii suplimentare la telefon nr. 0267/373675.


    2. In temeiul H.C.L. nr. 31/2011, Consiliul Local al com. Arcus anunta Sesiunea II/2011 de selectie a proiectelor sportive pentru institutii, asociatii, fundatii si organizatii de tineret cu sediul in com. Arcus, in vederea acordarii unor finantari nerambursabile din bugetul local pentru proiecte sportive pe semestrul II/2011.
        Sumele vor fi utilizate pentru cofinantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, desfasurate in perioada semestrului II/2011.
        Documentatia Sesiunii de selectie poate fi procurata de la Registratura Primariei com. Arcus, in zilele de luni-vineri, intre orele 8,00-13,00.
        Termenul de depunere al dosarului: 25.07.2011, ora 13,00.
        Informatii suplimentare la telefon nr.: 0267/373675.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs nr. 7338/02.11.2022 Detalii
Anunt concurs bibliotecar Detalii
Anunt nr.1031/06.03.2017 Detalii organizare examen de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior,care absolva o forma de invatamant superior [ .... ]
Anunt Concurs 22.03.2016 Detalii pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de Referent, clasa III, gradul profesional asistent, la Compartimentul agricol
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea functiei publice vacante de Referent cls. III grad profesional asistent la Compartimentul Agricol
Anunt Detalii pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de Referent , clasa III , gradul profesional asistent, la Compartimentul Agricol
Anunt Detalii Examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut
Anunt Detalii concurs pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent
Anunt nr. 4027/06.10.2014 Detalii Primaria comunei Arcus, organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut
Anunt Detalii Examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut