PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» Hotararea privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2007
» Hotararea privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar al consiliului local a comunei Arcus - pe anul 2006
» Bugetul local al comunei Arcus - pe anul 2007
» Hotararea Nr. 11 privind Rectificarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2007
» Hotararea Nr. 16 privind Rectificarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2007
» Hotararea Nr. 23 privind Rectificarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2007
» HCL Nr.2/2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Arcus - pe anul 2011
» HCL Nr.7/2011 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Arcus - pe anul 2011
» HCL Nr.8/2011 privind rectificarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2011
» HCL Nr.18/2011 privind rectificarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2011
» HCL Nr. 12/2011 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar - pe trimestrul I al anului 2011
» Bilant - trimestrul I 2011
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - trimestrul I 2011
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - trimestrul I 2011
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul I 2011
» Indicatori sinteza - trimestrul I 2011
» HCL Nr. 24/2011 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» Indicatori cu privire la executia bugetului - la 30 iunie 2011
» Buget initial detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2012
» Buget local rectificat - pe anul 2012
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de executie al Bugetului local - Venituri 2012
» Contul de executie al Bugetului local - Venituri - Sectiunea de functionare anul 2012
» Contul de executie al Bugetului local - Venituri - Sectiunea de dezvoltare anul 2012
» Contul de executie al Bugetului local - Cheltuieli 2012
» Contul de executie al Bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de functionare anul 2012
» Contul de executie al Bugetului local - Cheltuieli - Sectiunea de dezvoltare anul 2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Buget local detaliat - pe anul 2013
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2013
» HCL Nr. 10/2013 privind aprobarea bugetului local - pe anul 2013
» Bugetul local detaliat la Cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2014
» Bugetul local detaliat la Cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2014 CH
» Bugetul local detaliat la Cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - Sectiunea de functionare - pe anul 2014
» Bugetul local detaliat la Cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - Sectiunea de functionare - dezvoltare - pe anul 2014
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015
» Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - cheltuieli
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - venituri
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - sectiunea de functionare - venituri
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare - venituri
» Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2016 - comuna Arcus, jud. Covasna
» Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2016 - primaria Arcus
» Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2016
» Expunere de motive - privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2016 - sectiunea de functionare si dezvoltare
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2016 - comuna Arcus, jud. Covasna
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2016 - sectiunea de functionare si dezvoltare, primaria Arcus, jud. Covasna
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli Sectiunea de Functionare - la data de 31.03.2016
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli Sectiunea de Functionare - la data de 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.03.2016
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.03.2016
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - Venituri Sectiunea de Functionare - la data de 31.03.2016
» Contul de executie al bugetului local - Venituri Sectiunea de Functionare - la data de 30.06.2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si subcapitole si paragrafe - pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020
» Bugetul local pe sectiuni detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole subcapitole si paragrafe - pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020
» Bilant - la data de 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare - 31/12/16
» Contul de rezultat patrimonial - 31/12/16
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31/12/16
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - 31/12/16
» Contul de executie al bugetului local - venituri - 31/12/16
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare - 31/12/16
» Bugetul local detaliat - la cheltuieli pe capitole, subcapitole pe paragrafe pe anul 2017
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2017
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2017
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2017
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2017
» Hotararea Nr. 44 privind rectificarea bugetului local al comunei Arcus - pe anul 2017
» Proiect Buget - 2018
» Chelt buget - 2018
» Chelt pe sec - 2018
» Venit buget - 2018
» Bilant - 31.12.2017
» Contul de rezultat patrimonial - 31.03.2018
» Bilant - 31.03.2018
» Programul de investitii publice - pe grupuri de investitii si surse de finantare
» Bugetul local detaliat la cheltuielile pe capitole [...] - pe anul 2018
» GRAD REALIZARE -
» Bilant - 30.06.2018
» Cont rezultat patrimonial - 30.06.2018
» Cont de rezultat patrimonial - 30.09.2018
» Indicatori trim. III 2018 - Comuna Arcus -
» Situatie financiara - Trimestrul III
» Buget - MAI
» Buget - MAI
» Buget - 2020 - arhiva
» Buget - 2021 - arhiva
» Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2022 -
» Bugetul local pe sectiuni detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 -
» Bugetul local pe sectiuni detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 - Proiect buget -