PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

     Consiliul Local al Comunei Arcus are urmatoarea componenta:

     PRIMAR: MÁTHÉ  ÁRPÁD
     VICEPRIMAR: VAJNA ERVIN

     CONSILIERI:
 •   RÉTYI ÖDÖN
 •   VAJNA ERVIN
 •   VÁNCSA LAJOS
 •   KOCSIS CSABA
 •   KURTA ÁRPÁD
 •   RÉTYI MÁRIA
 •   NÉMETI JÁNOS
 •   ÁDÁM JOSZEF
 •   ÖRDÖG ZOLTÁN
 •   ÁGOSTON ATTILA
 •   GAJAI SÁNDOR

 


Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/09.01.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 2/09.01.2018 privind validarea majorarii bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 3/09.01.2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local [...]
» HCL nr. 4/31.01.2018 cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kocsis Csaba
» HCL nr. 5/31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 35/2016 [...]
» HCL nr. 6/31.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Koos Izabella
» HCL nr. 7/31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 40/2016 [...]
» HCL nr. 8/31.01.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2018
» HCL nr. 9/31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 69/2017 [...]
» HCL nr. 10/31.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
» HCL nr. 11/15.02.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2018
» HCL nr. 12/28.02.2018 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2018 al comunei Arcus
» HCL nr. 13/28.02.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General [...]
» HCL nr. 14/28.02.2018 privind aprobarea achitarii din bugetul local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara [...]
» HCL nr. 15/28.02.2018 pentru aprobarea completarii Contractului de asociere [...]
» HCL nr. 16/28.02.2018 privind aprobarea achitarii din bugetul local catre Asociatia de dezvoltare Intercomunitara [...]
» HCL nr. 17/28.02.2018 privind modificarea HCl nr. 62/2017 [...]
» HCL nr. 18/28.02.2018 privind aprobarea proiectului de Contract [...]
» HCL nr. 19/28.02.2018 privind aprobarea proiectelor actelor aditionale la unele contracte de comodat
» HCL nr. 20/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentur emiterea Autorizatiei de sapatura [...]
» HCL nr. 21/29.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2018
» HCL nr. 22/29.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
» HCL nr. 23/29.03.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare intercomunitara [...]
» HCL nr. 24/29.03.2018 privind aprobarea proiectului Actului aditional [...]
» HCL nr. 25/26.04.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 26/26.04.2018 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar
» HCL nr. 27/26.04.2018 privind modificarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2018
» HCL nr. 28/26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizatiei [...]
» HCL nr. 29/26.04.2018 privind cofinantarea proiectelor activitatilor sportive din bugetul local pe anul 2018
» HCL nr. 30/26.04.2018 privind solicitarea sponsorizarii cu puieti forestieri [...]
» HCL nr. 31/30.05.2018 privind modificarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2018
» HCL nr. 32/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Arcus
» HCL nr. 33/30.05.2018 privind aprobarea programului de actiuni al Comunei Arcus [...]
» HCL nr. 34/26.06.2018 privind modificarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2018
» HCL nr. 35/26.06.2018 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
» HCL nr. 36/26.06.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale a comnei Arcus pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 37/26.06.2018 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Arcus
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2007