PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

Accesul la informatiile de interes public si Transparenta decizionala

Formular pentru colectarea de propuneri cu L.52 din 2003 - Formularul completat trebuie trimis la adresa de email: arkosph@gmail.com


» Proiect de hotarare - nr. 76/09.01.2019
» Proiect de hotarare - nr. 71/09.01.2019
» Proiect de hotarare - nr. 260/22.01.2019
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona de locuit" in comuna Arcus
» Anunt - ECO SEPSI
» Anunt - privind proiect de hotarare in vederea infiintarea Asociatiei Vadon
» Proiect de hotarare 4871/2012 - privind infiintarea Asociatiei Vadon
» Expunere de motive 4872/2012 - privind infiintarea Asociatiei Vadon
» Act Constitutiv - Asociati Vadon
» Anexa Act constitutiv - Asociati Vadon
» Statut - Asociatia Vadon
» Anexa statut - Asociatia Vadon
» Adresa Nr. 64 - din 19.11.2013
» Anexa Nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor - Tarifele serviciilor publice de salubrizare valabile cu 01.01.2014
» Anexele - Nr. 1 si Nr. 2
» Anunt - Eco Sepsi
» Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat - actualizat
» Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare stradala - actualizat
» Contract Nr. 4 din 01.06.2009 - de delegarea a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru serviciile de salubrizare a localitatilor Eco Sepsi
» Expunere de motive - Eco Sepsi
» Expunere de motive - privind mandatarea reprezentantului comunei in AGA Eco Sepsi
» Hotarare mandatare reprezentant in - AGA Eco Sepsi
» Hotarare privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara - Eco Sepsi
» Regulamentul serviciului de salubrizare stradala - actualizat Anexa 2A
» Regulamentul serviciului de salubrizare stradala - actualizat Anexa 2B
» Proces Verbal - Nr. 1120 - 07.03.2014
» Anunt colectiv -
» Anunt ADI -
» Expunere de motive ADI -
» Proiect de hotarare ADI -
» Anunt referitor la - circulatia cu carute
» Expunere de motive - privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe teritoriul administrativ al Comunei Arcus
» Proiect de hotarare - privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe teritoriul administrativ al Comunei Arcus
» Expunere de motive - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in com. Arcus pentru :"Locuinte"
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in com. Arcus pentru :"Locuinte"
» Anunt PUZ POR ROSNYAI -
» Anunt - proiecte de hotarari
» Expunere de motive - privind aprobarea unor masuri pentru intretinerea strazilor si reglementarea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala [...]
» Expunere de motive - la proiectul de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
» Proiect de hotarare - privind aprobarea unor masuri pentru intretinerea strazilor si reglementarea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala [...]
» Proiect de hotarare - privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
» Proiect de Hotarare - privind modificarea HCL nr.2/2014
» Expunere de motive - privind modificarea HCL nr.2/2014
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in com. Arcus pentru - Ferma agroturistica -
» Expunere de motive - cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal in com. Arcus pentru -Ferma Agroturistica -
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Panului Urbanistic Zonal in com. Arcus pentru - Zona de servicii si locuinte -
» Expunere de motive - cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal in com. Arcus pentru - Zona de servicii si Locuinte -
» Proces Verbal - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitatie nr. 2
» Anunt colectiv -
» Proiect de hotarare nr. 5270/15.12.2014 - privind aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale, in com. Arcus, jud. Covasna
» Expunere de motive nr. 5269/15.12.2014 - cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale in com. Arcus
» Raport de Activitate - pe anul 2014 privind liberul acces la informatiile de interes public L544/2001
» Raport de Evaluare - a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2014
» Proiect de hotarare nr. 2511/11.06.2015 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Arcus in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV
» Expunere de motive nr.2510/11.06.2015 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Arcus in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV
» Anunt - Eco Sepsi
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare si depozitare a deseurilor Covasna precum si a Documentatiei de Atribuire [...]
» Expunere de Motive - privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare si depozitare a deseurilor Covasna precum si a Documentatiei de Atribuire [...]
» Proiect de Hotarare - privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare [...]
» Expunere de Motive - privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare [...]
» Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2016
» Expunere de motive - privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus pe anul 2016
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in comuna Arcus, jud. Covasna
» Expunere de Motive - pivind aprobarea Planului Urbanistic in comuna Arcus pentru "Zona industriala si prestari servicii"
» Raport de activitate - Legea nr.544/2001 pentru anul 2015
» Raport de evaluare - Legea nr.544/2001 pentru anul 2015
» Proces Verbal - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 4
» Anunt colectiv - privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili
» Declaratie - privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
» Anunt - privind transparenta decizionala in administratia publica, republica [...]
» Proces Verbal - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitatie Nr. 3
» Raport de activitate - pe anul 2016 privind liberul acces la informatiile de interes public L 544/2001
» Raport de activitate - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016
» Lista functiilor publice - Primaria Arcus
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic zonal
» Aviz - Nr. 510718/18.10.2017
» Lista functiilor publice - anul 2018
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
» Raport de activitate - pe anul 2016 privind liberi acces la informatiile de interes public L544/2001
» Proces Verbal - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitatie nr. 6
» Proiect de hotarare - nr. 4824/05.09.2019
» Proiect de hotarare - Nr. 4879/09.09.2019
» Proiect de hotarare - Nr. 4744/30.08.2019
» Proiect de hotarare - Nr. 4592/21.08.2019
» Proiect de hotarare - Nr. 5104/23.09.2019
» Lista cu functiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului - 01.01.2020
» Proiect de hotarare - cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Arcus
» Raport de evaluare - a implementarii Legii 544/2001 in anul 2020
» Raport de evaluare a implementarii L 544 -
» Lista cu functiile aparatului de specialitate al primarului com. Arcus -
» Anunt/Hirdetes -
» Proiect de hotarare nr. 5619/20.07.2022 -
» Anunt/Hirdetes - 08.11.2022 -
» Anunt colectiv nr. 8592/20.12.2022 - pentru comunicarea prin publicitate -