PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

EVIDENTA PERSOANEI

    Populatia - elemente demografice si sociale
    Numarul si evolutia populatiei
    Evolutia populatiei comunei in decursul ultimelor decenii a secolului XXI se prezinta astfel:

    Conform datelor statistice, comuna Arcus in 2007 are o populatie de 1313, din care: 666 persoane de gen masculin si 647 de gen feminin.

    Structura populatiei pe grupe principale de varsta
    Populatia din anul 2007 are urmatoarea structura pe principalele grupe de varsta:    In ansamblu situatia demografica este favorabila.

    Miscarea naturala si migratorie a populatiei
   
Conform ultimelor date statistice existente (01.01.2007) situatia pe total comuna se prezinta astfel:
 • nascuti vii: 12 persoane
 • decedati: 13 persoane
 • stabiliri de domiciliu in comuna: 43 persoane
 • plecari din comuna: 28 persoane
    Analizand aceste date rezulta o crestere a populatiei de 12 persoane intr-un an.

    Populatia comunei si a localitatilor dupa nationalitate si religie
    Situatia se prezenta astfel:
 • popultia dupa nationalitati conlocuitoare: 
 • populatia dupa religie    Gospodariri ale populatiei
    Evolutia in timp a numarului gospodariilor din comuna se prezinta astfel:    Asigurarea cu locuinte a populatiei din comuna si dotarea acestora
 • Locuinte  • Dotarea locuintelor    Fata de situatia din anul 1992 (din tabelul de mai sus), in anul 2002, situatia era urmatoarea:
 • Locuinte (total comuna): 434, din care:
  • proprietate de stat: 4
  • proprietate particulara: 430
 • suprafata locuibila (mp): 21.700, din care:
  • proprietatea de stat: 200
  • proprietate particulara: 21.500
 • gradul de ocupare a locuintelor
 
 • Principalii indicatori de locuire

    Comentarii
    In general, indicii de locuire sunt buni in localitate.

    Potentialul economic
    Comuna Arcus are un potential economic bun, in comparatie cu celelalte comune din judet.
   
    Forta de munca
    Raportul dintre populatia activa si inactiva, pe intreaga comuna se prezinta astfel:


   


    Din analiza datelor de mai sus, rezulta ca populatia inactiva reprezinta un procent de 62.34% din care pensionari 24.06%.

    Situatia populatiei ocupate, care este parte componenta a populatiei active, la aceasi data se prezinta astfel:

    Aceste date statistice ne arata ca numarul total al populatiei active, 83.06% este reprezentata de populatia ocupata. Populatia activa, dar in cautarea unui loc de munca reprezenta 16.94%, din care un numar insemnat il reprezentau cei care erau in cautarea primului loc de munca, deci tineretul!
    Conform ultimelor date (din anul 2003), puse la dispozitia noastra de directia de statistica a judetului, numarul mediu de salariati pe comuna era de 204 persoane.
    Structura acestora se prezinta astfel: