PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Arcus este situata in partea centrala a judetului Covasna. Teritoriul administrativ este delimitat:
 • la Est de raul Olt,
 • la Sud de Municipiul Sfintu Gheorghe,
 • la Vest de creasta muntilor Baraolt,
 • la Nord de comuna Valea Crisului.
    Satul Arcus este resedinta de comuna, compus dintr-un singur sat.
    Pana in anul 1968 satul Arcus era o comuna separata dupa care s-a unit cu comuna Valea Crisului, dar acum prin Legea nr. 15/2004 a devenit din nou comuna.
    Conform datelor sin arhiva, din registrele vechi rezulta ca acest sat exista inca din anul 1332 adica din secolul XIV.
    Conform datelor din anumite carti cum este cartea "Szekelyfold" scrisa de dl. Orban Balazs si din revist vechi stim urmatoarele:
    Satul Arcus se situeaza intr-o vale formata din unirea celor doua parauri: Gelye si Arkos, de unde vine si numele satului Arcus, existand atunci santuri mari in acea zona. Exista separat satul "Bedohaza" dincolo de Olt si satul "Pincehely" care in timpul jefuirilor de catre tatari s-au unit datorita faptului ca locuitorii celor doua sate au fugit in zona de vale a satului de azi, unde exista inca din anul 1332 satul numit "Arkos"; cele 3 sate unite purtand in continuare numele de "Arkos".
    Astfel cum rezulta din anumite registre, in anul 1567 este folosit numai satul "Arkos" cu 50 de case numerotate, celelalte doua sate nefiind amintite.
    In acest sat deosebim trei religii diferite: romano-catolica, unitariana si reformata.
    Majoritatea oamenilor sunt unitarieni, ei avand o biserica frumoasa inconjurata cu cetate. Biserica a fost reconstruita, dar cetatea a ramas asa cum era atunci.
    Se poate spune ca satul Arcus este ca un tablou pitoresc, care se datoreaza si castelului baronului Szentkereszti Zsigmond, acesta avand o gradina foarte frumoasa.
    Oamenii importanti nascuti in satul Arcus sunt: Dl. Arkosi Benedek, fiind un medic renumit in acea perioada, dar era si un scriitor, scriind o carte de rugaciune valorificata si in ziua de azi.
    Daca mergem pe malul paraului "Arkos" ajungem la o vale foarte frumoasa, lunga pana la despartirea muntilor "Sepsi" si "Milosvaszek". Aici erau mori simple, dupa care valea se desparte in 3 parti: Arnye, Egeveszze, Sugopatak. Intre ultimele se inalta promotoriul "Varhely". Aproape de aici se afla culmea "Bonyha", fiind usor de gasit. Cetatea situata de aici era un loc de aparare a oamenilor din satul Arcus.
    In aceasta vale "Sugo" sunt mai multe izvoare de ape minerale.
    Primaria comunei Arcus se afla in centrul satului Arcus. Principalele atributii specifice autoritatilor publice locale care conduc comuna rezulta din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, unde sunt insirate atat atributiile specifice consiliului local cat si primarului comunei.
    Comuna noastra este infratita cu orasul "Mezotur" din Ungaria in probleme de invatamant si cultura. Se va actiona pentru asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate in scopul realizarii si expolatarii unor lucrari de interes comun.
    Conform Hotararii nr. 23/2004 s-au definitivat bunurile care apartin domeniului public si privat al comunei noastre.

    Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice
    Scurt istoric
   
Localitatea Arcus apare intr-o documentatie scrisa in anul 1332, sub denumirea de Arkus (Mon. Vatican 1.1.106). Localitatea s-a format din contopirea mai multor asezari, dintre care una se denumea Arcus.

    Evolutia populatiei
   
In anul 1567 avea 30 gospodarii, in 1614 erau 109 si in 1703 avea deja 143 gospodarii. In 1786 in cele 86 case locuiau 441 locuitori, in 1829 avea 720 locuitori, in 1850 erau 1435 locuitori si in 1880 traiau in sat 1544 cetateni.

    Relatii cu teritoriul
    Cadrul natural
    Comuna Arcus este situata in partea centrala a judetului Covasna. Teritoriul administrativ este la altitudinea de 578 m, delimitat: la Est da raul Olt, la Sud de municipiul Sfantu Gheorghe, la Vest de creasta muntilor Baraolt si la Nord de comuna Valea Crisului.
   
    Clima
    Este continental - moderata cu veri relativ bogate in precipitatii si ierni friguroase. Circulatia generala a atmosferei este caracterizata prin frecventa mare a curentilor de aer temperat - oceanic dinspre vest (mai ales in sezonul cald) si de patrunderi frecvente de aer temperat - continental dinspre est (mai ales in sezonul rece).
    Temperatura medie anuala a aerului este de 7.5 grade C, media lunii celei mai calde este de 17.9 grade C (iulie), iar a lunii celei mai reci -4.8 grade C (ianuarie).
    Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 590 ml, cele mai multe precipitatii cad in luna iunie si cele mai putine in februarie.
    Directiile dominante ale vantului sunt dinspre nord si nord - est (iarna) si sud - vest, vest (vara).
    Reteaua hidrografica a comunei este formata din raul Olt cu afluentul sau din dreapta paraul Arcus.

    Incadrarea in reteaua de localitati a judetului
    Judetul Covasna prezinta urmatoarea structura administrativa:
 • 1 municipiu: Sfantu Gheorghe
 • 4 orase: Baraolt, Covasna, Intorsura Buzaului, Targu Secuiesc
 • 39 comune
    Distributia in teritoriu a localitatilor urbane este foarte echilibrata, fiecare oras avand aria sa de influenta bine conturata. Cu exceptia municipiului, restul oraselor sunt mici (la scara nationala)

    Incadrarea in teritoriul administrativ al comunei
    Situatia teritoriului administrativ si al folosintei terenurilor din comuna se prezinta astfel:
                        


    Suprafata intravilanelor localitatii
    Conform planului urbanistic, etapa I, a comunei Arcus, aprobat prin Hotararea Consiliului Local, suprafata cuprinsa in intravilanul localitatii, in prezent este de 126.00 ha.

    Activitati economice
    Activitati agricole
    Agricultura si zootehnia sunt principalele activitati din comuna.
   
    Activitati in domeniul ocrotirii sanatatii
    In cadrul comunei nu exista spital, preventoriu sau cresa, in schimb sunt urmatoarele dotari:
 • dispensar medical - numar: 1
 • farmacie - numar: 1
    Cadre sanitare:
 • medici - persoane: 1
 • stomatolog - persoane: 1
 • farmacist - persoane: 1
 • personal mediu sanitar - persoane: 3
    Circulatia si transportul
   
Teritoriul administrativ al comunei este strabatut de drumul judetean 121 care este modernizat (asfaltat), in stare de functionare foarte buna si constituie principala cale de legatura cu zonele invecinate.
    Comuna nu dispune de autogara de calatori si nici de unitate de transport auto pentru pasageri sau marfa, fiind deservita de cele existente in municipiul Sfantu Gheorghe, centru polarizator al zonei.

    Zonele functionale
    Zonificarea functionala a localitatii este prezentata in plansele "Situatia existenta", prin indicarea, prin culori, conform indicatiilor cuprinse in Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991, a suprafetelor ocupate de activitatile principale din localitate. Tot in aceasta plansa se regaseste bilantul teritorial al intravilanelor existente, aprobate.

    Aspecte caracteristice ale principalelor zone functionale
    Zonele rezidentiale
   
In localitate, principala zona functionala o constituie zona de locuire (locuinte), care ocupa suprafata cea mai intinsa din intravilan.
    Majoritatea caselor de locuit sunt executate din materiale durabile (caramida sau lemn), fiind intretinute. Exceptie fac unele din locuintele locuitorilor de nationalitate romi (tigani).
    Din pacate, la deteriorarea aspectului arhitectural mai contribuie si casele parasite, care sunt in stare rea, darapanate.

    Zona agricola si industriala reprezinta o suprafata relativ mare, mai ales, cea agricola.

    Protectia si conservarea mediului
    Mediul inconjurator al localitatii este in stare buna, cu exceptia zonei  fostei cariere de carbune, situata intre Valea Crisului si Arcus, care in ultimii ani a fost dezafectata. Aceasta imensa groapa a creat in trecut (disparitia apei din fantanile gospodariilor) si mai creaza si in prezent numeroase probleme, mai ales datorita surparilor si alunecarilor de teren.
   
    Monumente si situri arheologice
   
Castlul Syentkereszthy, 1870, transformari 1980 - Arcus nr. 493 (Casa Agronomului, Inspectoratul judetean de cultura) - Cladire neobaroca cu capela neogotica. Parc Dendrologic si sculpturi de arta contemporana.
    Cetate saseasca cu biserica unitariana, sec. XVI - XIX. Cetate cu plan pentagonal, sec. XVII, biserica sec. XIX; turnul 1821.
   
    Apa
    Exista alimentare cu apa centralizata, astfel majoritatea locuitorilor din localitate (cca. 3/4 din gospodarii) utilizeaza apa din conducta, iar restul din fantani taranesti.
    Conform evidentei Directiei Sanitare publice, continutul in nitrati este urmatorul:

    Solul
   
Lipsa canalizarii menajere si a actiunii de colectare centralizata a gunoiului menajer, precum si a unor platforme amenajate corespunzator pentru depozitarea gunoiului, pot produce poluari.
   
    Rezervatii si monumente de interes local
    Parcul dendrologic Arcus - 3.00 ha

    Dezastre naturale si accidentale
    Conform evaluarii efectuate de Prefectura judetului, pe teritoriul comunei se pot intampla urmatoarele dezastre si accidente, avand efecte grave:
 • Cutremur de pamant (epicentrul in Vrancea), zona II, gradul 7-8 pe scara Richter pot produce: 56 victime, 330 sinistrati, 25% din cladiri avariate, 1 km LEA 20 kv.
 • Accident chimic (S.C. Covalact S.A. Sf. Gheorghe, 4 t amoniac): norul toxic afecteaza comunicatia Sf. Gheorghe - Arcus.
 • Incendii: padurea de pe pantele sudice ale muntilor Baraolt
    Echiparea edilitara
    Alimentarea cu apa potabila
   
Odata cu realizarea carierei de carbune din Valea Crisului, s-a rupt echilibrul hidrostatic din zona, conducand la coborarea nivelului hidrostatic a apelor subterane din aceasta zona. Efectul acestui fenomen a fost disparitia apei potabile dintr-un numar insemnat de fantani, care constituia principala sursa de apa potabila a locuitorilor din zona. In aceste conditii, Intreprinderea miniera Capeni Baraolt, in anii optzeci, a executat lucrarile de alimentare cu apa centralizata, care consta din: puturi forate in lunca Oltului (in amonte de sursele municipiului), casa de pompa, rezervoare de inmagazinare si conducte de apa potabila. In prezent aceste dotari sunt administrarea primariei comunei Valea Crisului, care furnizeaza cetatenilor din comuna Arcus apa potabila.
    Predominant este, insa, sursa de apa din fantanile gospodariilor.

    Canalizare menajera
    Localitatea nu dispune de dotari si retea de canalizare menajera centralizata.
    Pentru nevoile igienico - sanitare, localnicii folosesc latrine vidanjabile.

    Canalizarea pluviala
    Apele provenite din precipitatii sunt colectate in santuri si rigole si deversate in paraurile ce strabat localitatea.
   
    Alimentarea cu energie termica
    Gospodariile individuale utilizeaza la incalzirea spatiilor sobe, folosind combustibil solid, la fel si in institutiile publice. Numarul locuintelor ce utilizeaza astfel de combustibil este de 434, iar cantitatea este de 4.34 t/an.

    Alimentarea cu energie electrica
   
Localitatea este legata la sistemul energetic national de la statia de transformare de 110/20 kv Valea Crisului

    Alimentarea cu gaza naturale
   
In prezent comuna nu dispune de alimentare cu gaze naturale

    Gospodarire comunala
    Primaria comunei Arcus are contract cu T.E.G.A. Sf. Gheorghe pentru ridicarea si transportul gunoiului menajer din gospodariile cetatenilor.
    Numarul si capacitatea cimitirelor este indestulatoare.