PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

PROIECTE INVESTITIONALE

    Disfunctionalitati
   
In urma analizarii situatiei existente au fost constatate urmatoarele disfunctionalitati si aspecte critice:
  • Inexistenta unor dotari edilitare (canalizare menajera, alimentare cu gaze naturale etc.)
  • Insuficiente spatii verzi amenajate si de agrement - aport
    Necesitati si optiuni
   
Discutand cu conducerea administratiei publice locale si cu unii cetateni s-au conturat urmatoarele optiuni si necesitati:
  • Extinderea amenajarii cu apa si introducerea canalizarii menajere
  • Introducerea gazului natural in localitate
  • Transformarea carierei de lignit, din care o parte se afla pe teritoriul comune Arcus in zona de agrement
  • Amenajarea si modernizarea drumurilor de circulatie majora din comuna
  • Reparatii capitale, consolidari si reamenajarea Primariai Arcus