PRIMARIA COMUNEI ARCUS

Judetul Covasna

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE» Raport de evaluare - a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2018
» Raport de evaluare - a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2018
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019
» Raport - de trasmitere a datelor privind comisiile paritare si acordurile colective
» Raport cu privire la finantarile nerambursabile - nr. 798/12.02.2020
» Raport - privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat a comunei Arcus pe anul 2020
» Raportul anual - privind starea economica sociala si de mediu a comunei Arcus pe anul 2020
» Raport - privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Arcus pe anul 2021 -
» Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Arcus pe anul 2021 -